كرواتيا

Human Rights in جمهورية كرواتيا

Anistia Internacional  Report 2013


 
The 2013 Annual Report is now live »

Croatian war crimes suspect arrested | Amnesty International
10 December 2010

Former military official Tomislav Merčep is accused of responsibility for serious human rights abuses committed during the 1991-95 conflict.

Story      

Croata acusado de crímenes de guerra, detenido | Amnesty ...
10 December 2010

El ex oficial del ejército croata Tomislav Merčep ha sido acusado de la comisión de abusos graves contra los derechos humanos durante el conflicto ...

Story      

Amnesty International | Croatia: War Crimes Suspect Arrested
10 December 2010

Amnesty International has welcomed the arrest of a former Croatian military official accused of responsibility for war crimes committed during the 1991 ...

Press Release      

Croatia: Behind a wall of silence: Prosecution of war crimes in ...
9 December 2010

Although the war in Croatia ended almost 15 years ago, the Croatian authorities still lack the political will to deal fully with their past. This leads to impunity ...

Report       EUR 64/003/2010

IZA ZIDA ŠUTNJE: SAŽETO IZVJEŠĆE O PROCESUIRANJU ...
9 December 2010

IZA ZIDA ŠUTNJE SAŽETO IZVJEŠĆE O PROCESUIRANJU RATNIH ZLOČINA U HRVATSKOJ © A m ne st y In te rn at io na l KAMPANJA ZA ...

Document       EUR 64/005/2010

Amnesty International | Amnesty International demande à la ...
9 December 2010

Les autorités croates doivent passer à la vitesse supérieure sur le plan des poursuites à engager contre les suspects de crimes de guerre et donner ...

Press Release      

Croatia urged to speed up war crimes prosecutions | Amnesty ...
9 December 2010

Croatia's courts are failing to provide timely justice for victims of the 1991-1995 independence war, with trials plagued by delays and threats against witnesses ...

Report Abstract      

Amnesty International demande à la Croatie d'accélérer les ...
9 December 2010

La justice croate manque à son obligation de rendre justice aux victimes de la guerre de 1991-1995 ; les retards sont constants et des témoins sont ...

Report Abstract      

Croacia debe acelerar los procesamientos por crímenes de ...
9 December 2010

Los tribunales de Croacia no están haciendo justicia con las víctimas de la guerra de la independencia de 1991-1995: los juicios están lastrados por ...

Report Abstract      

Amnesty International | Croatia urged to speed up war crimes ...
9 December 2010

The Croatian authorities should speed up the prosecution of war crimes suspects and make it their top priority, Amnesty International has said in a ...

Press Release      

O que você pode fazer