كرواتيا

Human Rights in جمهورية كرواتيا

Anistia Internacional  Report 2013


 
The 2013 Annual Report is now live »

IZA ZIDA ŠUTNJE: SAŽETO IZVJEŠĆE O PROCESUIRANJU ...
9 December 2010

IZA ZIDA ŠUTNJE SAŽETO IZVJEŠĆE O PROCESUIRANJU RATNIH ZLOČINA U HRVATSKOJ © A m ne st y In te rn at io na l KAMPANJA ZA ...

Document       EUR 64/005/2010

Croatia urged to speed up war crimes prosecutions | Amnesty ...
9 December 2010

Croatia's courts are failing to provide timely justice for victims of the 1991-1995 independence war, with trials plagued by delays and threats against witnesses ...

Report Abstract      

Amnesty International demande à la Croatie d'accélérer les ...
9 December 2010

La justice croate manque à son obligation de rendre justice aux victimes de la guerre de 1991-1995 ; les retards sont constants et des témoins sont ...

Report Abstract      

Croacia debe acelerar los procesamientos por crímenes de ...
9 December 2010

Los tribunales de Croacia no están haciendo justicia con las víctimas de la guerra de la independencia de 1991-1995: los juicios están lastrados por ...

Report Abstract      

Croatia: Behind a wall of silence: Summary report of war crime ...
9 December 2010

Fifteen years on, only a very limited number of perpetrators have been brought to justice before the Croatian courts for human rights violations committed ...

Document       EUR 64/005/2010

Croatia: Amnesty International launches report on Croatia
1 December 2010

AMNESTY INTERNATIONAL. Media Advisory. 1 December 2010. AI Index: EUR 64/006/2010. Amnesty International launches report on Croatia. ...

PressItem       EUR 64/006/2010

Amnesty International publie un rapport sur l'impunité pour les ...
1 December 2010

Amnesty International lancera, jeudi 9 décembre 2010 à 00 h 01 TU, un rapport demandant à la Croatie, pays espérant intégrer l'Union européenne, ...

PressItem       EUR 64/006/2010

Croacia: Amnistía Internacional presenta informe sobre ...
1 December 2010

El próximo 9 de diciembre de 2010, a las 00:01 horas GMT, Amnistía Internacional divulgará un informe en el que pide a Croacia, país aspirante ...

PressItem       EUR 64/006/2010

Suggested recommendations to States considered in the ninth ...
1 September 2010

In this document Amnesty International makes recommendations to the governments of various States about the ratification of international human ...

Document       IOR 41/023/2010

Croatie. Les autorités doivent garantir la liberté de réunion
21 July 2010

Amnesty International est préoccupée par le grand nombre d'arrestations et de brèves détentions durant la manifestation pacifique qui a eu lieu à Zagreb ...

Public Statement       EUR 64/004/2010

O que você pode fazer