20 juin 2011
Türkiye: Lezbiyen, gey, biseksüel ve trans bireylere yönelik ayrımcılığa son verin

Türkiye’deki lezbiyen, gey, biseksüel ve trans (LGBT) hakları örgütleri cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılığın yasaklanması için uzun bir mücadele verdiler. Yeni hükümetin Anayasa’da önemli değişiklikler yapılması yönünde söz vermesi ile birlikte, şimdi kapsamlı bir ayrımcılıkla mücadele yasası çıkarma zamanı.
 
Türkiye’deki lezbiyen, gey, biseksüel ve trans bireyler, istihdam alanında, barınma hakkına ve kamu hizmetlerine erişim konusunda ayrımcılığa maruz kalıyorlar. Bu toplulukların ifade ve örgütlenme özgürlüğü hakları da tekrarlayan bir biçimde tehdit ediliyor.

Medyada ve kamu görevlileri tarafından yapılan ayrımcı açıklamalar, homofobi ve transfobinün resmi düzeyde hoşgörü ile karşılandığını göstermekle birlikte, bu yaklaşımı daha da pekiştiriyor. Böyle bir ortamda, lezbiyen, gey, biseksüel ve trans bireylere polis ve asker tarafından uygulanan şiddet ve taciz gözardı ediliyor. Ayrıca, bireylerin cinsel yönelim ve cinsiyet kimlikleri nedeniyle maruz kaldıkları nefret suçlarını önlemek ve soruşturmak için etkin önlemler bulunmamakta. 
  
Türkiye’de yeni seçilen hükümet, insan haklarının daha geniş olarak korunduğu yeni bir Anayasa yapılması konusunda söz verdi. Ayrıca ayrımcılık karşıtı yeni bir yasanın da Meclis’in gündemine getirilmesi planlandı. Ancak, bu yönde toplu bir şekilde baskı yapılmazsa, söz konusu yasal değişikliklerin lezbiyen, gey, biseksüel ve trans bireylerin eşitlik ihtiyaçlarını karşılamama tehlikesi söz konusu.    

Harekete geçin.

Türkiye yetkililerine, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelinde ayrımcılığa uğramama hakkının, Anayasa ve ayrımcılıkla mücadele yasaları altında garanti altına alınması yönünde çağrıda bulunun.

 
-    Ayrımcılığa uğramama hakkının anayasal açıdan korunmasının cinsel yönelim ve cinsiyet kimlikleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi,
-    Kapsamlı bir ayrımcılıkla mücadele yasasının çıkarılmasıç

Image: © Amnesty International

4077
appels envoyés

Passez à l'action

Pétition
663,222
Nombre total d’actions entreprises
par des personnes telles que vous