Document - Moratoire des Nations unies sur l'application de la peine de mort. Assemblée générale des Nations unies, résolution 62/149


UMUM

AMNESTY ANTARABANGSAMORATORIUM ATAS PENGUNAAN HUKUMAN MAUT

RESOLUSI PERHIMPUNAN UMUM UN 62/14918 haribulan Desember 2007


AI Index: AKTAR 50/020/2007


Pada 18 haribulan Disember, Perhimpunan Umum PBB telah menyokong satu resolusi yang meminta "satu larangan atas hukuman maut" dengan majoriti yang sangat banyak: 104 undi sokongan, 54 menentang dan 29 pengecualian.


Berkiut adalah teks dari resolusi 62/149, diterjemaah dalam Bahasa Melayu oleh by Amnesty International:Perhimpunan Umum,Dipandu oleh maksud dan prinsip yang dikandung dalam Piagam Persatuan Bangsa-bangsa Bersatu, mengingatkan semula Pengumuman Sedunia Hak Asasi Manusia, 1Perjanjian Antarabangsa untuk Hak-hak sivil dan kepolitikan2dan Sidang Persetujuan bagi Hak Kanak-kanak,3


Mengingatkan semula juga resolusi atas soal hukuman maut yang diambil oleh Suruhanjaya Hak Asasi Manusia selama satu dekad yang lepas di semua sesi-sesi yang berturut-turut, yang terakhir adalah resolusinya 2005/59,4dalamnya Suruhanjaya memanggil Negara-negara yang masih memelihara hukuman maut untuk membatalkannya dengan sempurna dan, dalam sementara waktu, untuk menegakkan satu larangan atas hukuman maut.


Peringkatan lanjutan keputusan penting dihasilkan atas persoalan hukuman maut oleh bekas Suruhanjaya Hak Asasi Manusia, dan membayangkan bahawa Majlis Hak Asasi Manusia boleh teruskan berkerja atas isu ini,


Mempertimbangan bahawa kegunaan hukuman maut melemahkan kehormatan manusia, dan beryakin bahawa satu larangan atas kegunaan hukuman maut menyumbang kepada peninggian dan pengembangan hak asasi manusia yang progresif, bahawa tiada bukti kukuh yang menunjuk pencegahan nilai-nilai hukuman maut dan bahawa sebarang kemalangan atau kegagalan keadilan dalam pelaksanaan hukuman maut tidak akan dapat diterbalikkan dan tidak dapat dibetulkan,


Mengalu-alukan keputusan yang dimabil oleh bilangan negara yang sedang naik untuk menggunakan larangan ke atas hukuman maut, diikuti degan pembatalan hukuman maut dalam banyak kes,


1. Menyatakan keraguan dalaman tentang pelaksanaan hukuman maut yang berterusan;


2. Memanggil semua negara yang masih memelihara hukuman maut untuk;


(a) Menghormati piawaian Antarabangsa yang menjaminkan perlindungan hak-hak mereka yang sedang berhadapan dengan hukuman maut, khususnya piawaian yang minimum, seperti disarankan dalam menganeksasi kepada resolusi Majlis ekonomi dan sosial 1984/50 dari 25hb Mei 1984;


(b) Menyelenggarakan Setiausaha Umum dengan informasi berkaitan dengan kegunaan hukuman utama dan pemerhatian bagi usaha penjagaan yang menjaminkan perlindungan hak-hak mereka yang sedang menghadapi hukuman maut;


(c) Menghadkan pergunaan hukuman maut secara progresif dan mengurangi nombor pelanggaran aktar yang boleh jadi punca hukuman maut;


(d) Menubuhkan satu moratorium atas pengembanan dengan satu pandangan untuk membasmikan hukumam maut;


3. Mengerah masuk Negara-negara yang telah membatalkan hukuman maut untuk tidak mengemukakan lagi;


4. Memohon kepada Setiausaha-Umum untuk melaporkan kepada Pertemuan Umum pada sesi yang keenampuluhtiga untuk pelaksanaan resolusi sekarang;


5. Memutuskan untuk meneruskan dengan pertimbangan tentang hal ini di sesi keenampuluhtiga di bawah acara agenda yang sama.

1 Resolusi 217 A (III).

2

3

4 2.Lihat resolusi 2200 A (XXI), annex.

3 Persatuan Bangsa-bangsa Bersatu, Seri Perjanjian, bah. 1577, No. 27531.

. Lihat Catitan Rasmi Ekonomi dan Majlis Sosial, 2005, Tambahan No. 3 dan

pembetulan (E/2005/23 dan Pemb.1 and 2), Bab. II, sek. A.

(E/2005/23 dan Pembetulan.1 dan 2), bab. II, sek. A.


INTERNATIONAL SECRETARIAT, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, UNITED KINGDOM