05 May 2011
Mısır’ın geleceği için eşit söz hakkı talep eden kadınları destekleyin

Women played a key role in Egypt's protests calling for reform, but have been sidelined since. Now they are demanding their right to participate in that process of reform.
Mısır’da reform için çağrıda bulunan gösterilerde kadınlar önemli bir rol oynadı. Fakat o zamandan beri kenara itildiler. Şimdi bu reform sürecine dahil olma hakkını talep ediyorlar.

11979
Actions taken

Take Action

Appeal for Action

Take Action

Sonbahardaki genel seçimler öncesinde Mısır Başbakanı’na ülkenin geleceğini şekillendirmede kadınların tam katılımının sağlanması için çağrıda bulunun

Support women demanding an equal voice in shaping Egypt's future

Ekselansları,

2011 ayaklanmalarında Mısır’daki kadınlar önemli bir rol oynadı, fakat şu anda reform sürecinin dışında tutuluyorlar.Kadın hukukçular anayasa reform komitesinin dışında bırakıldılar, kadın göstericiler sözel ve fiziksel suiistimallere maruz kaldılar. Mısır tüm vatandaşlarına ayrımcılık yapmadan eşitlik temelinde tekrardan başlama fırsatına sahip. Eğer kadınlar dışlanmaya devam ederse bu fırsat kaçabilir. Kadınlar için yeni bir ulusal komite kurulması memnuniyetle karşılandı fakat kadın ve kadın STKları ile gerçek diyaloğun yerini tutamaz. Değişimi sürekli kılmak için kadınlar sürecin tam paydaşları olmalı. Seçimler öncesinde kadınların ve aktivistlerin reform sürecine katılımları ve insan hakları, ayrımcılık karşıtlığı ve eşitliğin bu reformların kalbinde yer alması için çağrıda bulunuyorum. Ayrıca kadın aktivistlerle samimi bir danışma süreci yaşanması ve reform sürecine kadınların katılımının önündeki engellerin ortadan kaldırılmasını talep ediyorum.

Saygılarımla,

Sign your name

663,107
Total Actions taken
by people like you