Document - Turkey: Enver Aydemir releasedEk bilgi UA: 4/10 İndeks: EUR 44/012/2010 Türkiye Tarih: 10 Haziran 2010


ACİL EYLEM

ENVER AYDEMİR serbest bırakıldı

Vicdani retçi Enver Aydemir, 8 Haziran günü, hakkında “anti sosyal kişilik bozukluğu” olduğu ve “askerliğe elverişli olmadığı” yönünde verilen sağlık raporu üzerine serbest bırakıldı. Rapor, Aydemir psikiyatrik testlere tabi tutulmayı reddetmesine rağmen verildi. Enver Aydemir, “emre itaatsizlikte ısrar” davasına bakan askeri hâkimlerin talebi üzerine, 1 Haziran günü, Gülhane Askeri Tıp Akademisi’ne sevkedilmişti.

Enver Aydemir 24 Aralık 2009 tarihinde askeri cezaevinde tutuklu bulunmaktaydı ve “emre itaatsizlikte ısrar” suçlamasıyla dört ayrı davada yargılanıyordu. 29 Mart 2010 tarihinde “firar” suçlamasıyla 10 ay hapis cezasına mahkum edildi. Cezası, tutuklu bulunduğu süre göz önüne alınarak 4 aya indirildi. Avukatı, Uluslararası Af Örgütü’ne, verilen sağlık raporu sonucunda “emre itaatsizlikte ısrar” suçlamasıyla açılan dört davanın büyük ihtimalle düşeceğini belirtti. Ancak, Askeri Yargıtay’ın, Aydemir’in “firar” suçlamasıyla aldığı cezayı onama ihtimalinin bulunduğunu da belirtti. “Firar” ya da askerlik yapmayı reddetmesiyle bağlantılı bir başka suçtan tutuklanması durumunda,Enver Aydemir,Uluslararası Af Örgütü tarafından, düşünce suçlusu olarak kabul edilecektir.

Enver Aydemir acil eyleme katılanlara ve vicdani ret konusundaki kararlılığını destekleyenlere teşekkür etti.

Acil Eylem Ağı’nın bu konu üzerine başka bir eylem yapması gerekmemektedir. Eylemekatılanlara teşekkür ediyoruz.

Bu belge, UA 4/10 numaralı acil eylem ile ilgili gönderilen üçüncü ek bilgidir. Daha fazla bilgi için: www.amnesty.org/en/library/info/EUR44/001/2010How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE