Document - Romania: Roma families forcibly evicted in Cluj-Napoca still waiting for justice and adequate housing a year on

AMNESTY INTERNATIONAL

AMNESTY INTERNATIONAL

Comunicat de presă

Index: EUR 39/013/2011

16 decembrie 2011

Româ nia: Un an mai târziu familiile de romi evacuate forţat în Cluj-Napoca încă aşteaptă dreptate şi locuire adecvată

La un an de la evacuarea forţată a 76 de familii (356 persoane), majoritatea de etnie rom, din centrul oraşului Cluj-Napoca, în nord-vestul României, Amnesty International se alătură în semn de solidaritate persoanelor afectate în lupta lor pentru dreptate.

În data de 17 decembrie 2010, 76 de familii au fost evacuate forţat de către autorităţile locale fără înştiinţare adecvată din centrul oraşului Cluj-Napoca, în nord-vestul României. Familiile afectate nu au fost consultate înainte de evacuare şi alternative fezabile evacuării nu au fost explorate. Celor evacuaţi nu li s-a oferit o înştiinţare scrisă sau detaliată cu suficient preaviz, şi nu li s-a oferit posibilitatea de a contesta decizia de evacuare. Patruzeci din aceste familii au fost mutate în condiţii de locuit neadecvate, la marginea oraşului (în Pata Rat), în apropiere de groapa de gunoi a oraşului şi de un fost depozit de deşeuri chimice, în timp ce restul familiilor au fost lăsate fără locuinţe alternative.

Amnesty International face apel la autorităţile locale din Cluj-Napoca şi la guvernul României să ofere căi de atac eficace şi despăgubiri victimelor evacuării forţate. Organizaţia este profund îngrijorată de faptul că un an mai târziu autorităţile nu au recunoscut încălcarea drepturilor omului comisă şi nu le-au oferit familiilor afectate o locuinţă adecvată care să le permită să trăiască în demnitate şi să se bucure de dreptul lor la locuire adecvate, fără discriminare.

Amnesty International este îngrijorată de faptul că autorităţile locale continuă să nege că evacuarea forţată şi mutarea familiilor de pe strada Coastei la Pata Rât a constituit o violare a drepturilor omului şi de asemenea persistă să ignore impactul şi consecinţele pe care evacuarea forţată continuă să le aibă asupra viaţii persoanelor şi familiilor afectate.

Autorităţile din Cluj-Napoca trebuie să ofere soluţii imediate pentru a răspunde nevoilor persoanelor mutate ca urmare a evacuării în locuinţe neadecvate la marginea oraşului. Acestea includ asigurarea accesului la transport regulat şi la servicii de îngrijire a sănătăţii, în acelaşi timp angajându-se într-o consultare reală cu familiile afectate pentru dezvoltarea unui plan de relocare a acestora în locuinte adecvate alternative, care să respecte cerinţele prevăzute de tratatele internaţionale şi regionale în domeniul drepturilor omului la care România este parte.

Amnesty International a adus cazul celor 76 de familii evacuate forţat în decembrie anul trecut în Cluj-Napoca în atenţia viitoarei preşedenţii daneze a Consiliului Uniunii Europene (UE), care îşi va începe mandatul pe 1 ianuarie 2012. Amnesty International face apel la Preşedinţie să acţioneze în numele persoanelor afectate şi să îşi arate angajamentul faţă de drepturile romilor din UE, inclusiv prin îndemnarea autorităţilor române să garanteze victimelor evacuărilor forţate din ţară acces la căi de atac eficiente, inclusiv acces la dreptate şi reparaţii. De asemenea Amnesty International a cerut preşedenţiei daneze să îndemne România să îşi modifice legislaţia în materie de locuire pentru a interzice evacuările forţate, pentru a include măsuri de protecţie care ar trebui respectate înainte ca orice evacuare să fie efectuată, şi pentru a aduce legea în conformitate cu standardele internaţionale şi regionale cu privire la dreptul la locuire adecvată.

I storic În urma evacuării forţate din decembrie anul trecut de pe strada Coastei, 40 de familii au fost mutate în condiţii de locuit complet neadecvate la marginea oraşului (în Pata Rât), în apropierea gropii de gunoi a oraşului şi a unui fost depozit de deşeuri chimice, la aproximativ 3 km de cea mai apropiată staţie de autobuz. Locuinţele modulare oferite nu sunt în conformitate nici cu standardele internaţionale, nici cu cele româneşti privind adecvarea locuinţelor, în special în ceea ce priveşte locaţia, locuibilitatea şi disponibilitatea de servicii, facilităţi şi infrastructură. Fiecare modul de locuinţă este format din patru camere – fiecare măsurând între 16 sau 18 metri pătraţi- fiecare cameră fiind ocupată de una sau mai multe familii şi toate împărţind o baie comună. Deşi apa, energia electrică şi canalizarea sunt furnizate, instalaţiile sanitare sunt în mod clar neadecvate, camerele nu au protecţie împotriva şi sunt predispuse la umezeală şi mucegai şi nu există o sursă de gaz.

Celelalte 36 de familii au fost lăsate fără locuinţe alternative. Câtorva dintre acestea le-a fost permis să-şi construiască adăposturi improvizate pe terenul agricol de lângă casele modulare, în timp ce familiile care nu au avut resurse economice pentru materiale de construcţii au fost lăsate fără adăpost.

În data de 19 iunie 2011, primarul din Cluj-Napoca a semnat un memorandum de înţelegere cu Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, luându-şi angajamentul pentru activităţi comune vizând îmbunătăţirea incluziunii sociale şi a situaţiei locative a familiilor defavorizate din Cluj-Napoca, inclusiv a familiilor de romi, în contextul dezvoltării urbane. Cu toate acestea, din informaţiile organizaţiei Amnesty International, autorităţile locale din Cluj-Napoca încă nu au dezvoltat un plan concret.

În data de 15 noiembrie 2011, Consiliul National pentru Combaterea Discriminării (CNCD), autoritatea de stat în România responsabilă cu monitorizarea şi punerea în aplicare a legislaţiei împotriva discriminării, a constatat că mutarea romilor de pe strada Coastei de către autorităţile locale lângă groapa de gunoi de la Pata Rât a constituit un act de discriminare. CNCD a amendat autoritatea locală şi a recomandat ca municipalitatea să găsească o soluţie pentru situaţia locativă a romilor mutaţi la Pata Rât.

România este parte la o serie de tratate internaţionale şi regionale privind drepturile omului, care cer în mod categoric ca aceasta să interzică, să se abţină de la şi să prevină evacuări forţate. Aceste tratate includ Pactul internaţional privind drepturile economice, sociale şi culturale, Pactul internaţional privind drepturile civile şi politice, Convenţia privind drepturile copilului, Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, şi Carta socială europeană revizuită.

Comitetul ONU pentru Drepturile economice, sociale şi culturale a subliniat în Comentariul General nr. 7 că evacuările pot fi efectuate doar în ultimă instanţă, odată ce toate celelalte alternative posibile evacuării au fost explorate. Chiar şi atunci când o evacuare este considerată a fi justificată, aceasta poate fi efectuată numai atunci când protecţiile procedurale adecvate sunt puse în aplicare şi în cazul în care despăgubiri pentru pierderi şi locuinţe alternative adecvate sunt furnizate. Conform standardelor internaţionale, evacuările nu trebuie efectuate în condiţii de vreme deosebit de nefavorabile sau pe timp de noapte. Amnesty International este profund îngrijorată de faptul că nereuşita autorităţile locale de a asigura căi de atac familiilor care au fost evacuate forţat în 2010, încalcă obligaţiile internaţionale în domeniul drepturilor omului incluse în mai multe instrumente privind drepturile omului la care România este parte.

În memorandumul său către viitoarea preşedenţie daneză a Consiliului Uniunii Europene (UE), Amnesty International a cerut Preşedenţiei să adopte o poziţie clară împotriva anti-ţigănismului şi să conducă statele membre în lupta împotriva discriminării romilor în concomitent cu punerea în aplicare a strategiilor naţionale pentru integrarea romilor. Citeşte mai mult

Mind the legal gap – Roma and the right to housing in Romania

http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR39/007/2010/en

Recommendations to the Danish EU Presidency – January/June 2012

http://www.amnesty.eu/content/assets/Doc2011/Danish_recommendations_EU_memo_Eng5_eio.pdf

Urgent Action 256/10: Forced Evictions of Roma in Romania

http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR39/007/2010/en

Update to Urgent Action 256/10: Roma community evicted, some left homeless

http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR39/008/2010/en

The “thin line” between social inclusion and ethnic segregation

http://livewire.amnesty.org/2011/02/09/the-%E2%80%9Cthin-line%E2%80%9D-between-social-inclusion-and-ethnic-segregation/

“Allow us to live in dignity – calling an end to forced evictions in Romania”

http://livewire.amnesty.org/2011/10/05/%e2%80%9callow-us-to-live-in-dignity%e2%80%9d-%e2%80%93-calling-an-end-to-forced-evictions-in-romania/

Pentru editori Această activitate face parte din campania Amnesty International Cer Demnitate care urmăreşte să pună capăt încălcărilor drepturilor omului care conduc la şi agravează sărăcia globală. Campania va mobiliza oamenii din întreaga lume pentru a cere ca guvernele, corporaţiile şi alţii care deţin putere să asculte vocile celor care trăiesc în sărăcie şi să recunoască şi să protejeze drepturile acestora. Acestă activitate face parte de asemena din campania Luptă Împotriva Discriminării în Europa.   Sfârşit /

How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE