UA 58/91 - South Korea: union leaders arrested: Lee Eun-ku, Chung Yoon- kwang, Lee Chul-kyu, Son Jong-kyu, Yoon Myung-won, Park Chang-soo, Hong Young-pyo

UA 58/91 - South Korea: union leaders arrested: Lee Eun-ku, Chung Yoon- kwang, Lee Chul-kyu, Son Jong-kyu, Yoon Myung-won, Park Chang-soo, Hong Young-pyo

تنزيل:
رقم الوثيقة: ASA 25/002/1991
تاريخ النشر: 18 يناير 1991
التصنيفات: آسيا والباسيفك, كوريا الجنوبية


تتوفر هذه الوثيقة باللغات التالية:

أسبانية: