• الأبحاث

افغانستان: رای اعتماد بخاطر انتخاب رئیس اداره امنیت ملی بخاطر دست داشتن در شکنجه باید بتاخیر بیافتد

, رقم الوثيقة: ASA 11/017/2012

استعرض التقرير بـ Persian